Мисия и ценности

Водена от желанието да осигури на своите клиенти качествени продукти, качествено обслужване и качество на живот, „Дипломат Корпорейшън” ООД си поставя няколко основни цели:

 • Изграждане и поддържане на висок стандарт в качеството на продуктовото портфолио. 
 • Актуалност и иновации, съобразени с потребителските изисквания. 
 • Лоялност и уважение към клиентите. 
 • Следване на етичните норми в отношенията с конкурентите на пазара. 
 • Работа за утвърждаване на добрите бизнес практики. 
 • Следване на социално отговорна политика в работата на компанията.

За постигане на набелязаните цели „Дипломат Корпорейшън” ООД отстоява своите принципи:

 • Следване на дългосрочен план за развитие на компанията. 
 • Последователно инвестиране в посока повишаване качеството на предлаганите продукти. 
 • Съобразяване със световните тенденции в тази сфера, както и с резултати от непрекъснато извършвани потребителски проучвания. 
 • Осигуряване на информиран избор на клиентите. 
 • Поддържане на професионални отношения и партньорство с фирмите в този бранш, както и стремеж към конструктивна конкуренция. 
 • Синхронизиране действията на компанията с нуждите на икономическата среда. 
 • Подпомагане благотворителни каузи.

Diplomat е с ясна и дългосрочна програма за развитие.
Създава отговорни взаимоотношения, инвестира в нови продукти и продуктови линии, от които потребителите имат нужда.
Радва се на двупосочно партньорство, което стимулира обвързаността, взаимното уважение и подкрепа и е ориентирана изцяло към удовлетворяване желанията на клиента и неговите очаквания.
Има силата да бъде независима, гъвкава, обективна и отговорна при вземане на решенията.
Социално отговорна и ангажирана с благородни каузи.