Център за поддръжка и сервиз

„Дипломат Корпорейшън” ООД предлага уникален комплекс от услуги в сферата на търговията и поддръжката на уреди за дома. Комплексът включва 4 центъра -  Център за иновации, Център за поддръжка и сервиз, Център за обучение и развитие, както и Call-център.

ЦЕНТЪРЪТ ЗА ИНОВАЦИИ е експертно звено, което търси и намира най-добрите и иновативни продукти и услуги, съгласно пазарните тенденции. 
CALL-ЦЕНТЪРЪТ улеснява и консултира клиентите. Специално обучени оператори приемат обаждания и регистрират рекламации, запитвания  и сигнали на потребителите на национален телефон 0700 1 50 90.  
ЦЕНТЪРЪТ ЗА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗ обхваща следпродажбеното гаранционно и следгаранционно обслужване на уредите за дома. 
Чрез ЦЕНТЪРА ЗА ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ, „Дипломат Корпорейшън” ООД инвестира в обучението и професионалното усъвршенстване на търговците и сервизните специалисти, които са пряко ангажирани с предпродажбено, продажбено и следпродажбено обслужване на потребителите.  

Този комплекс от услуги е най-новият проект, реализиран от „Дипломат Корпорейшън” ООД и точно той прави компанията иновативна и различна от другите на българския пазар. „Дипломат Корпорейшън” ООД стрикно се придържа към философията за това, че трябва да се следват нуждите и очакванията на клиентите.  “Дипломат Корпорейшън” ООД гарантира на своите клиенти грижа и внимание преди, по време и след закупуването на продуктите. Осигурява на клиентите професионално гаранционно и следгаранционно обслужване. Стреми се да работи с най-добрите производители и партньори, доказали потенциала си в световен мащаб.

„За нас е важно не само да се задържим и да разширим пазарния си дял, но и да изградим силни и трайни взаимоотношение на доверие и взаимна лоялност с клиентите на уредите и услугите с марка Diplomat.” – сподели Д-р Любен Станев, собственик на „Дипломат Корпорейшън” ООД и допълни:  „Ние вярваме, че това не е просто пазарна необходимост, а важна инвестиция в изграждането и поддържането на добрата репутация на една компания.”